1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. AFM publiceert periodiek een AML/CFT-vragenlijst...

AFM publiceert periodiek een AML/CFT-vragenlijst voor beleggingsondernemingen

Op 15 juni 2020 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Periodieke AML/CFT-vragenlijst voor beleggingsondernemingen gepubliceerd.

16 jul 2020

Deel op  

De AFM heeft beleggingsondernemingen gevraagd dit jaar een verplichte vragenlijst in te vullen over hun activiteiten. De vragen hebben betrekking op de risico's van witwassen, financiering van terrorisme en de naleving van de sanctieregelgeving. Dit verzoek is eind mei verstuurd.

Risico-gebaseerd toezicht

Het toezicht van de AFM is risicogericht. Dit betekent dat de AFM de verstrekte informatie gebruikt om risicoprofielen van de verschillende beleggingsondernemingen op te stellen. Deze risicoprofielen geven de AFM een algemeen beeld van het witwas- en terrorismefinancieringsrisico in de markt en de mate waarin de Wwft en de Sanctiewet worden nageleefd. Daarnaast kan de AFM deze risicoprofielen gebruiken bij het maken van keuzes in haar toezichtstrategie.

De vragenlijst moet jaarlijks worden ingevuld. In de brief die de ondernemingen hebben ontvangen staat wanneer de AFM de antwoorden moet hebben ontvangen.

Test COVID 19 crisis

De AFM is zich ervan bewust dat de huidige COVID crisis een grote invloed heeft op veel organisaties. AFM waardeert de bijdrage van en samenwerking met de beleggingsinstellingen bij het invullen van deze questionaire . Indien U niet aan deze questionaire kunt meedoen binnen de gestelde termijn vragen wij U contact op te nemen met het Ondernemersloket. Dit loket is momenteel alleen bereikbaar via E mail op het adres entrepeneursloket@afm.nl

Meer informatie

AFM publiceert periodiek een AML/CFT-vragenlijst voor beleggingsondernemingen

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de juni-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk