1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Bent u klaar voor de aankomende...

Bent u klaar voor de aankomende FTK wijzigingen? CACEIS wel!

Vorig jaar publiceerde DNB de FTK taxonomie 2020, waarin werd genoemd dat de FTK Rapportage wordt uitgebreid met een aantal extra staten vanaf het eerste kwartaal van 2020. Wat betekent dit voor u? En hoe kunnen wij daarbij helpen?

04 mrt 2020

Wat zijn de wijzigingen?
Waar voorheen het Look Through principe moest worden toegepast, verlangt de taxonomie 2020 van pensioenfondsen dat deze volledig wordt gerapporteerd. De extra staten zijn bedoeld om detailinformatie op te vragen van uw discretionaire mandaten, maar ook voor detailinformatie binnen uw beleggingsfondsen. Het gaat daarbij om de volgende staten:

  • List of Assets (K208A, K208B)
  • Investment Funds, Look Through approach (K209A, K209B)
  • List of Derivatives (K210A, K210B).

Wat betekent het voor u?
De rapportageplicht verandert om volledige transparantie te bewerkstelligen, inclusief aandacht voor derivaten informatie over onder andere tegenpartijen en onderpand. Het is van groot belang dat u uw vermogens- en fondsbeheerders wijst op hun plicht om tijdig de benodigde gegevens juist en volledig aan te leveren, zodat de FTK Rapportage verzorgd kan worden. Verder hoeft u geen actie te ondernemen en kunt u zich richten op de kernactiviteiten van uw pensioenfonds. Wij doen het administratieve werk voor u.


Wat kunnen wij voor u betekenen?
Het uitvragen van Look Through informatie bij vermogens- en fondsbeheerders is voor ons gesneden koek. Om te kunnen voldoen aan de taxonomie 2020 hebben we bij de Look Through uitvraag vanaf het derde kwartaal 2019 aanvullende gegevens uitgevraagd bij vermogens- en fondsbeheerders. Op deze manier konden alle betrokken partijen ervaring opdoen bij de uitvraag en oplevering van deze gegevens. Tevens stelde het ons in staat om eventuele knelpunten tijdig te adresseren, waardoor wij nu klaar zijn voor de daadwerkelijke FTK Rapportage.

Pim Willemse

Meer weten?

Pim Willemse

Senior Client Manager
+31 20 557 2950