1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. DNB deelt nieuw prudentieel raamwerk...

DNB deelt nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen

Op 2 juli 2020 heeft DNB een nieuwsbrief uitgebracht over het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen, dat op 26 juni volgend jaar in werking treedt. In het nieuwe kader zijn de kapitaalvereisten voor beleggingsondernemingen opgenomen.

23 sep 2020

Deel op  

Binnen DNB is de implementatie van het IFR en IFD op projectbasis gestructureerd om ervoor te zorgen dat alle relevante kennis en expertise binnen DNB op de juiste wijze wordt betrokken. Daarnaast biedt projectmatig management een duidelijk aanspreekpunt voor vragen over de nieuwe regelgeving. Omdat het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen een substantiële wijziging van de geldende regels met zich meebrengt, is het voor DNB van belang om de sector zoveel mogelijk te betrekken bij de implementatie en de te maken keuzes. In dat kader heeft DNB nauw contact met de verschillende brancheorganisaties en zal DNB tot 26 juni 2021 zoveel mogelijk informatie met de sector delen.

DNB herinnert eraan dat de EBA op 4 juni de eerste ontwerpen van technische standaarden in het kader van de IFR / IFD ter consultatie heeft gepubliceerd op haar website. Deze ontwerp standaarden specificeren onder andere de IFR / IFD vereisten met betrekking tot kapitaal, rapportage en beloningsbeleid.

Tegelijkertijd is de EBA begonnen met het verzamelen van gegevens ten behoeve van een impactanalyse en de afronding van deze standaarden. Deelname aan de gegevensverzameling is niet verplicht voor beleggingsondernemingen.
Desalniettemin roept DNB beleggingsondernemingen op om waar mogelijk deel te nemen, zodat de impact op Nederlandse beleggingsondernemingen voldoende wordt meegenomen in de analyse op Europees niveau.
DNB verwacht dat deze exercitie de instellingen ook nuttige inzichten zal geven in de effecten die IFR / IFD zal hebben.

Meer
DNB deelt nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de augustus-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk