1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. DNB geeft een overzicht van de...

DNB geeft een overzicht van de Brexit-readiness in Nederland

Op 4 september 2020 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een overzicht gegeven van de readiness van Brexit.

19 okt 2020

Deel op  

Vanaf 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode na Brexit. Vooralsnog is er geen overeenstemming bereikt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de vormgeving van de toekomstige relatie vanaf 2021. Zelfs met een akkoord wordt echter verwacht dat veel Britse dienstverleners niet meer in staat zullen zijn om hun klanten in de EU grensoverschrijdend te bedienen op de manier die zij gewend zijn.

In de huidige brief van het parlement staat dat de regering vooralsnog geen behoefte ziet aan een (tijdelijke) vrijstelling voor diensten van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggingsondernemingen om na 2020 in werking te treden. De Europese Commissie heeft onlangs ook aangekondigd dat er in de komende periode geen gelijkwaardigheidsbesluit op dit gebied zal worden gepubliceerd.

Dit betekent dat Britse dienstverleners - zonder aanvullende maatregelen te nemen - na 2020 veel van hun diensten niet meer kunnen leveren aan Nederlandse professionele klanten, waaronder banken. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingsdiensten die verband houden met lopende niet-cleared OTC-derivatencontracten. Uit gegevens van DNB blijkt dat de derivatenposities van Nederlandse professionele partijen op Britse tegenpartijen nog steeds hoog zijn, ondanks een recente daling. Het overgrote deel van deze Nederlandse partijen bestaat uit financiële instellingen, waaronder banken.

In het licht van deze ontwikkelingen doet DNB een beroep op banken - voor zover dat nog niet gebeurd is - om tijdig in gesprek te gaan met Britse beleggingsdienstverleners om knelpunten in de dienstverlening per 1 januari 2021 te voorkomen. Het is van belang om na te gaan of Britse beleggingsdienstverleners vanaf 2021 over de juiste vergunningen beschikken om de dienstverlening aan Nederlandse professionele klanten voort te zetten, bijvoorbeeld door (derivaten)contracten over te dragen aan de EU-entiteiten van Britse beleggingsdienstverleners.

Meer informatie