1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. DNB geeft nieuwe en verbeterde...

DNB geeft nieuwe en verbeterde versie van de TIBER-NL-Gids uit

Op 12 februari 2020 is de ontwerpwet ter uitvoering van de kapitaalvereisten 2020 gepubliceerd voor een openbare raadpleging op Overheid, het Nederlandse portaal voor overheidsdocumenten.

02 apr 2020

Deel op  

Het wetsontwerp bevat wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht die nodig zijn om deze wet uit te voeren:

 • Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van de Richtlijn Kapitaalvereisten IV met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalinstandhoudingsmaatregelen (CRD V); en
 • Verordening (EU) nr. 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van de verordening kapitaalvereisten wat betreft de hefboomwerkingsratio, de netto stabiele dekkingsgraad, de vereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, het tegenpartijkredietrisico, het marktrisico, de vorderingen op centrale tegenpartijen, de vorderingen op instellingen voor collectieve belegging, de grote risico's en de rapportage- en openbaarmakingsvereisten (CRR II).


De CRD V is op 27 juni 2019 in werking getreden en moet uiterlijk op 28 december 2020 in nationaal recht zijn omgezet. De ontwerpwet zet een deel van CRD IV om in Nederlands recht en zal in de loop van dit jaar worden gevolgd door uitvoeringsbesluiten of -regelingen. Het merendeel van de bepalingen van CRR II zal vanaf 28 juni 2021 van toepassing zijn.

CRD V en CRR II voorzien in totaal slechts in vier bepalingen met keuzemogelijkheden voor de lidstaten, waarvan er twee zijn opgenomen in CRD V en betrekking hebben op de beloningsregels. Nederland zal van deze twee lidstaatopties gebruik maken om de reeds gemaakte nationale keuzes te kunnen handhaven (de bonuslimiet van 20% en de ruimere werkingssfeer van de beloningsregels zullen beide worden gehandhaafd).

De openbare raadpleging loopt af op 11 maart 2020.

Meer
Nederlands overleg over wet ter uitvoering van CRD V/CRR II

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de februari-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk