1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. DNB informeert over gegevensrapportage...

DNB informeert over gegevensrapportage tijdens COVID-19-crisis

Op 16 april 2020 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de aanlevertermijn van de toezichtsverslagen geactualiseerd.

22 mei 2020

Deel op  

Naast de eerder gepubliceerde EBA- en ECB-verklaring wil DNB de banken informeren over de indieningsperioden voor toezichtsverslagen. De indieningsdata voor de reguliere toezichtsverslagen (volgend op de ITS over toezichtrapportage, de ITS over toezichtbenchmarking en de ECB FINREP-verordening) worden - met uitzondering van het LCR en de ALMM - met een maand uitgesteld voor de indieningsperiode tussen maart en eind mei 2020.
Het gegevenspuntmodel v2.9 wijzigingen in de toezichtverslagen moeten worden uitgevoerd volgens de eerder gecommuniceerde planning. Het uitstel en de wijzigingen gelden voor zowel significante als minder significante instellingen.


Het uitstel voor indiening geldt ook voor de rapportage van het renterisico en de rapportage van het landenrisico. De indieningstermijn voor deze verslagen wordt eveneens met een maand uitgesteld. Voorts wordt voor de significante instellingen de indieningsperiode van de STE-modellen voor het eerste kwartaal van 2020 met een maand en de financieringsplannen (volgens de richtsnoeren voor financieringsplannen) met twee maanden uitgesteld. Eventuele wijzigingen in de indieningstermijnen voor de ad-hocaanvragen worden gecommuniceerd via het overzicht van ad-hocaanvragen.


In deze tijden van de COVID-19-uitbraak zou de flexibiliteit in de indieningstermijnen de rapportagelast voor de banken enigszins moeten verlichten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de gegevens.

DNB breidt de richtlijnen van de ECB inzake IFRS 9 in het kader van de COVID-19-pandemie uit tot de LSI's.
Op 24 april 2020 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de richtlijnen van de ECB inzake IFRS 9 in het kader van de COVID-19-pandemie uitgebreid tot LSI's. De ECB heeft de richtlijnen van de ECB inzake IFRS 9 in het kader van de COVID-19-pandemie uitgebreid tot LSI's.


Onlangs heeft de ECB alle belangrijke instellingen aangeschreven met verdere richtlijnen en verwijzingen naar het gebruik van prognoses om te procyclische aannames in hun verwachte kredietverlies-ramingen (ECL) tijdens de COVID-19-pandemie te vermijden. DNB breidt hierbij de richtlijnen uit tot alle Nederlandse minder belangrijke instellingen die gebruik maken van IFRS 9 en dringt er bij hen op aan de verstrekte richtlijnen in overweging te nemen.


DNB is het eens met de verklaring van de ECB dat elke instelling weliswaar haar eigen aannames moet maken en haar eigen beslissingen moet nemen over het niveau van de overeenkomstig IFRS 9 vereiste voorzieningen, maar dat verwacht wordt dat instellingen de verstrekte richtlijnen in overweging nemen bij het ramen van het ECL, gezien de huidige context van verhoogde onzekerheid en een zeer beperkte beschikbaarheid van redelijke en onderbouwde toekomstgerichte informatie over het effect van COVID-19.


Meer
DNB actualiseert indieningsperiode voor toezichtsverslagen
DNB breidt de richtsnoeren van de ECB inzake IFRS 9 in het kader van de COVID-19-pandemie uit tot LSI's.


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de april-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk