1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. Meest gestelde vragen over onze...

Meest gestelde vragen over onze dienstverlening ten tijde van de Coronacrisis

Wij denken dat het goed is om antwoorden te communiceren op de meest door u gestelde vragen. Dit om u ervan te verzekeren dat CACEIS Nederland haar bedrijfsvoering en dienstverlening op orde heeft.

24 mrt 2020

Q: Welke impact op de dienstverlening verwacht CACEIS?

 • In navolging van de aankondigingen werkt bij CACEIS Nederland 90% van alle medewerkers de komende periode vanuit huis.
 • Een kleine groep bemant op onze kantoren en de uitwijklocatie de bedrijfskritische processen.
 • In de afgelopen periode hebben wij onze IT-infrastructuur succesvol getest om het werken vanuit huis mogelijk te maken.
 • De IT-infrastructuur wordt op dagelijkse basis gemonitord en getest.
 • De beschikbaarheid en inzet van personeel op alle bedrijfskritische processen wordt op dagelijkse basis door het crisisteam gevolgd en beoordeeld. Indien medewerkers zouden uitvallen dan zal vervanging met de juiste expertise en ervaring worden ingezet. 
 • Wij verzekeren u dat wij er alles aan doen om onze diensten ongehinderd aan u te blijven verlenen en waarborgen.
 • Ook hebben wij onze klanten gewezen op het op orde hebben van hun BCM-plannen.

Q: Welke maatregelen zijn genomen om het thuiswerken voor de medewerkers te vergemakkelijken?

 • Al voorafgaand aan de uitbraak van het COVID-19 virus heeft CACEIS intern beleid omtrent de regels van thuiswerken opgesteld zoals regels waaraan de kwaliteit van de stoelen, het bureau, de verlichting etc. dienen te voldoen.
 • Door de maatregelen van het kabinet heeft CACEIS iedereen die thuis werkt de mogelijkheid aangeboden om gebruik te maken van additionele kantoorbenodigdheden zoals stoelen, schermen, etc.
 • Teams zijn verbonden via app, mobiele en vaste lijnen, skype en e-mail
 • Er zijn dagelijkse calls en vanzelfsprekend wordt er gewerkt in flexibele uren.
 • Wij stimuleren onze medewerkers om fit te blijven door op intranet het VIVA FIT-programma met tips & tricks onder de aandacht te brengen.

Q: Heeft CACEIS mitigerende maatregelen voorbereid indien het internet zou uitvallen door problemen bij lokale internet service providers?

 • Mocht in de gehele regio het internet uitvallen dan zullen de medewerkers die kritische processen monitoren naar onze locaties De Entree en Weesp komen om de werkzaamheden voort te zetten.
 • De kritische processen met betrekking tot Custody worden al vanaf beide locaties uitgevoerd. Voor CEP zullen er wel extra medewerkers naar de locaties moeten komen want die werken nu volledig vanuit huis.

 

Q: Hoe gaat CACEIS gezien de nieuwe thuiswerksituatie om met mogelijke cyber security-risico’s?

 • Wij geven extra aandacht aan het vergroten van het bewustzijn van onze medewerkers wat betreft cyber security-risico’s door gerichte interne communicatie.
 • Wij informeren en vragen medewerkers alleen de centraal beschikbare CACEIS-processen en middelen te gebruiken voor de dagelijkse werkzaamheden. Dit wil zeggen dat wij hen afraden te communiceren met klanten met eigen middelen zoals bijvoorbeeld Gmail en Hotmail.
 • En aantal tools/websites is aanvullend geblokkeerd.
 • Er wordt actiever gecontroleerd op afwijkingen die kunnen duiden op hackers op ons netwerk. Denk daarbij aan spam, phishing mails en mogelijke ddos-aanvallen.
 • Wij hebben nog geen security-incidenten gehad. Wel zien we een toename in het aantal phishing mails.
 • Wij onderhouden zeer korte lijnen met andere financiële instellingen om signalen te delen die mogelijk van invloed kunnen zijn op onze bedrijfsvoering en (aanscherpende) maatregelen omtrent cyber security.

Q: Komen er kritieke processen in gevaar?
Neen. Wij hebben er alles aan gedaan om de bedrijfsvoering en dienstverlening te kunnen continueren.

Q: Heeft CACEIS in het BCM-plan al mogelijke veranderingen opgenomen als gevolg van de coronavirus-ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een lockdown-scenario?

 • Indien een totale lockdown door het kabinet wordt afgekondigd kan het zijn dat ook onze bedrijfskritische Treasury en Payment-activiteiten moeten worden uitgevoerd vanaf een thuislocatie.
 • Dit scenario is uitgewerkt en getest en de benodigde IT-infrastructuur is hiertoe beschikbaar en operationeel indien nodig.

Q: Zijn er key leveranciers of service providers van CACEIS die problemen ondervinden door de coronacrisis waardoor jullie bedrijfsvoering negatief wordt beïnvloed?
Neen. Wij staan in nauw contact met onze leveranciers en hebben hen gewezen op het op orde hebben van hun BCM-plannen.

Q: Heeft de toezichthouder informatie opgevraagd aangaande de coronavirus-maatregelen bij CACEIS?
Neen maar wij zijn uiteraard in direct contact met DNB aangaande alle relevante ontwikkelingen. In het verleden heeft DNB ons BCM-plan beoordeeld en geëvalueerd.


Q: Voert CACEIS jaarlijks een Disaster Recovery Test uit?
Ja, wij doen meerdere DR-testen per jaar.

Q: Hebben jullie scenario’s opgesteld indien deze situatie lang gaat duren?

 • Wij zullen, zoals dat nu het geval is, met u communiceren via telefoon, mail en Service Updates. Zoals boven aangegeven is onze bedrijfscontinuïteit gegarandeerd met alle maatregelen die genomen zijn om vanaf thuis en uitwijklocatie te kunnen blijven werken.
 • Wij blijven proactief met u communiceren over alle relevante ontwikkelingen. Uiteraard zijn onze relatiemanagers altijd voor u bereikbaar als u aanvullende vragen heeft.
Rinke Visser

Mist u nog een vraag?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911