1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. Nederland publiceert de Wet van...

Nederland publiceert de Wet van 22 april 2020: Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Op 25 mei 2020 werd de wet van 22 april 2020 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) in het Staatsblad gepubliceerd.

19 jun 2020

Banken en andere betalingsdienstaanbieders die rekeningen aanbieden met een IBAN-identificatienummer als bedoeld in de SEPA-Verordening die de landencode NL bevat, en banken die in Nederland kluizen aanbieden, zijn aangesloten op een centraal elektronisch systeem dat door de minister van Justitie en Veiligheid wordt beheerd voor de geautomatiseerde openbaarmaking van identificatiegegevens van hun cliënten, voor de betaling van vorderingen en verzoeken van aangewezen autoriteiten en ambtenaren.

Onder cliënten wordt verstaan: personen die financiële producten of kluizen aanschaffen bij de in het eerste lid bedoelde banken en betalingsdienstaanbieders en personen die namens hen controle kunnen uitoefenen op deze financiële producten of kluizen.

Banken en andere betalingsdienstaanbieders verstrekken via het in het eerste lid bedoelde centrale elektronische systeem gegevens ter voldoening aan vorderingen of verzoeken tot identificatie van gegevens uit hoofde van of krachtens: a. de artikelen 126a, 126nc, 126uc, 126zk, 126ii of 577bb van het Wetboek van Strafvordering. Banken en andere betalingsdienstaanbieders maken gebruik van het registratienummer van de burger om informatie uit hun eigen administratie op te vragen met het oog op het verstrekken van de in de eerste alinea bedoelde informatie, voor zover zij over een dergelijk nummer beschikken.

Bij of krachtens een besluit van de Raad inzake het beheer van het centrale elektronische systeem worden regels vastgesteld betreffende de autoriteiten en de functionarissen die het systeem gebruiken, de gegevens die via het systeem toegankelijk zijn en de technische eisen waaraan het systeem moet voldoen en de aansluiting ervan op het systeem.

Meer
Nederland publiceert de Wet van 22 april 2020: Wet verwijzingsportaal bankgegevens


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de mei-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk