1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. Nederland publiceert Samenwerkingsconvenant...

Nederland publiceert Samenwerkingsconvenant

Op 25 mei 2020 is de Samenwerkingsconvenant inzake de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen tussen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht accountantsorganisaties gepubliceerd in de Staatscourant.

19 jun 2020

Zowel de FTT als de AFM hebben een (derivaten)plicht om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en te voorkomen en oefenen in dat kader integriteitstoezicht uit op accountantskantoren en hun medewerkers. Het is in het belang van het integriteitstoezicht dat de FTT vertrouwelijke gegevens of informatie aan de AFM kan verstrekken voor de uitoefening van haar toezichthoudende taken op grond van de wet en dat de AFM vertrouwelijke gegevens of informatie aan de FTT kan verstrekken voor zover dit nuttig is om de integriteit van de financiële markten of accountantsorganisaties te versterken.

Deze toezichthouders werken samen en maken afspraken over de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen en bepalen meer in het bijzonder de voorwaarden waaronder de gegevensuitwisseling plaatsvindt, waaronder afspraken over de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke gegevens of informatie die onder toezicht staat, de minimalisering van de gegevens, de beveiliging van de gegevens en de maximale bewaartermijnen.

Meer
Nederland publiceert Samenwerkingsconvenant inzake de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen tussen het BFT en de AFM


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de mei-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk