1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. Nederlandse regering reageert op...

Nederlandse regering reageert op opmerkingen over wetsontwerpen ter uitvoering van AMLD V

Op 17 februari 2020 heeft de Nederlandse regering antwoord gegeven op de vragen en opmerkingen over het wetsontwerp ter uitvoering van de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD V) die door verschillende fracties, zoals die van de PvdA, PVV, SP en ChristenUnie, naar voren zijn gebracht.

02 apr 2020

Deel op  

Onderwerpen van aandacht waren onder meer de behandeling van aanbieders van crypto-activa, de reikwijdte van de wet en de mogelijke kosten en inspanningen die zouden kunnen voortvloeien uit het wetsontwerp voor de financiële sector.


De regering heeft onder meer de volgende punten verhelderd:

 • In Nederland is besloten om de implementatie van AMLD V te beperken tot de bepalingen van de richtlijn, en de strengere eisen van de nieuwe FATF-normen niet op te nemen.
 • Trustkantoren worden bij uitstek in staat geacht om onderzoek te doen naar hun klanten en om te beoordelen wanneer een transactie als ongebruikelijk moet worden gemeld aan de Nederlandse FIU, omdat een trustkantoor direct contact heeft met de klant voordat zij een zakelijke relatie aangaan en een doorlopend zicht op de klant hebben.
 • De uitbreiding van de omvang van de verdachte transactiemelding zal de werkdruk van de FIU inderdaad vergroten en dus extra middelen vergen (die in het budgetplan vanaf 2021 al aan de FIU zijn toegewezen);
 • De opname van crypto-dienstverleners in het toepassingsgebied van de AML-wet zal leiden tot extra toezichtskosten die aan de nieuwe onder toezicht staande entiteiten zullen worden aangerekend;
 • Nederland heeft zich gecommitteerd aan het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling om te zorgen voor een succesvolle implementatie van de AMLD V-uitvoeringswet;
 • In het wetsontwerp is een registratieplicht voor aanbieders van virtuele valutadiensten opgenomen;
 • DNB is gekozen als toezichthouder voor aanbieders van virtuele vermogensdiensten omdat zij ruime ervaring heeft met het AML-toezicht op diverse instellingen;
 • Er is geen Europees "paspoort" systeem voor het aanbieden van virtuele valuta gerelateerde diensten in Nederland om ervoor te zorgen dat effectief toezicht kan worden uitgeoefend;
 • De Europese Commissie, de lidstaten, en de FATF de effectiviteit van AMLD V zullen evalueren.

Meer
Download commentaar van de Nederlandse regering op wetsontwerpen ter uitvoering van AMLD V


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de februari-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk