1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Nieuwe FTK-rapportage groot succes...

Nieuwe FTK-rapportage groot succes bij CACEIS

De eerste Financieel toetsingskader (FTK)-rapportage in de nieuwe vorm is een feit. Zoals verwacht brachten de wijzigingen de nodige uitdagingen met zich mee. De taxonomie 2020 van pensioenfondsen verlangt namelijk een volledige rapportage waar voorheen het ‘Look Through-principe’ volstond. Om eventuele knelpunten tijdig te ontdekken, vroegen we ter voorbereiding bij de Look Through-uitvraag vanaf het derde kwartaal 2019 reeds aanvullende gegevens uit bij vermogens- en fondsbeheerders. Hoe is het proces verlopen en waar zien we nog verbeterpunten?

22 jun 2020

Aangepaste/Langere doorlooptijden
Deze voorbereiding is niet overbodig gebleken. De rapporten zijn namelijk fors in grootte toegenomen en de timing van de nieuwe taxonomie door DNB zorgde voor langere doorlooptijden bij klanten. Dit leidde tot een grotere workload bij onze operations-afdeling, waardoor de doorlooptijden ook hier toenamen. Het aanpassen van datavelden bij fouten nam ook de nodige tijd in beslag.


Aanlevering van gegevens
Het is onze taak om data te verzamelen en deze te verwerken in een goede, kloppende FTK-rapportage. Voor de input van de data zijn wij volledig afhankelijk van door onze klanten geselecteerde vermogens- en fondsbeheerders. De snelheid en kwaliteit van deze aanlevering is essentieel voor een goede oplevering van de rapportage. Het is gebleken dat vermogensbeheerders van sommige klanten moeite hebben om volgens de nieuwe DNB-taxonomie aan te leveren. Een aantal partijen heeft de wijzigingen simpelweg gemist.
Look Through is in deze rapportages een key element en alles staat of valt met de juiste en volledigheid van de aanlevering van data. Graag schakelen wij met onze klanten om samen met hen ervoor te zorgen dat de vermogens- en fondsbeheerders dit ook tijdig, volledig en correct aanleveren. Dat maakt het proces efficiënter en verbetert de kwaliteit van het eindproduct.
Het is ook gebleken dat DNB de informatie doorstuurt naar EIOPA, die strakkere regels hanteert. Dit betekent dat rapportages aangepast en opnieuw ingediend moeten worden zodat EIOPA ook goedkeuring geeft. De strakkere regels van EIOPA nemen wij mee voor volgende opleveringen.


Uitbesteden FTK-rapportage
Ondanks de uitdagingen is het ons gelukt om de FTK-rapportages succesvol en tijdig op te leveren, dankzij een goede voorbereiding en de beschikbare kennis en expertise. Onze klanten zijn tevreden en geven aan dat we het erg goed voor elkaar hebben.
Enkele klanten die de FTK-rapportage nog zelf uitvoeren, overwegen dit (gedeeltelijk) uit te besteden, vanwege de omvang en de operationele uitdagingen die het met zich meebrengt. Door de FTK-rapportage uit te besteden, kunnen pensioenfondsen zich richten op de kernactiviteiten en is FTK een zorg minder. Wij doen het werk voor pensioenfondsen.

Pim Willemse

Wilt u meer weten over onze FTK-dienstverlening?

Pim Willemse

Senior Client Manager
+31 20 557 2950