1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Persbericht: Pensioenfondsen voeren...

Persbericht: Pensioenfondsen voeren steeds duurzamer beleid

• 92% heeft ESG-factoren opgenomen in hun investment beliefs
• 88% wil meer doen aan duurzaamheid
• 52% heeft één of meerdere Sustainable Development Goals (SDG)-doelen geïntegreerd in het ESG-beleid
• Gebrek duidelijke richtlijnen belemmert toepassen ESG-criteria op bepaalde vermogenscategorieën

22 okt 2020

Deel op  

Uit een enquête van CACEIS Nederland onder 32 Nederlandse pensioenfondsen, opgesteld in samenwerking met de VBDO, blijkt dat de grote meerderheid (92%) van de onderzochte fondsen Environmental, Social and Governance (ESG) - factoren heeft opgenomen in hun investment beliefs. Maar liefst 88% van de pensioenfondsen geeft aan meer te willen doen op het gebied van duurzaamheid. En meer dan de helft van de pensioenfondsen (52%) heeft één of meerdere Sustainable Development Goals (SDG)-doelen geïntegreerd in het ESG-beleid. Hier gaat het vooral om milieugerelateerde doelen. Het ontbreken van heldere normenkaders of richtlijnen weerhoudt pensioenfondsen ervan ESG criteria toe te passen op al de vermogenscategorieën van het fonds.

De meerderheid van de pensioenfondsen heeft vooralsnog geen concrete ESG-doelstellingen verankerd in haar beleid. Bovenaan de bestuursagenda staan de toekomstbestendigheid van het fonds, de eigen risicobeoordeling, en één of meerdere ESG-thema’s op het gebied van klimaatverandering, mensenrechten of biodiversiteit. De meest voorkomende elementen binnen het ESG-beleid zijn een uitsluitingsbeleid, voting en ESG-integratie. Ook engagement wint steeds meer terrein. Productcategorieën die het meest uitgesloten zijn om in te investeren zijn controversiële wapens, tabak, nucleaire energie, militaire contracting en thermische kolen. De meest voorkomende richtlijnen waarop het ESG-beleid deels gebaseerd is, zijn de UN Global Compact, de UN PRI en het IMVB-convenant.

Lucienne de Bakker, projectmanager van de VBDO benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen, herkent deze resultaten. “Wij hebben net ons eigen onderzoek afgerond onder pensioenfondsen, waarmee meer dan 90% van de sector is gedekt. Uit de resultaten die komende maandag worden gepubliceerd, blijkt onder andere dat alle door ons onderzochte fondsen inderdaad ESG-factoren opnemen in hun beleggingsovertuigingen en 84% daarvan doelstellingen formuleert voor verantwoord beleggen. Dat zijn helaas wel vaak nog “zachte” doelstellingen, die zich lang niet altijd doorvertalen naar de praktijk.”

Intrinsieke motivatie
De enquête van CACEIS is uitgevoerd onder 32 pensioenfondsen in Nederland met een totaal belegd vermogen van circa €775 mld. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de drijvende factoren van pensioenfondsen om met duurzaamheid bezig te zijn komt door de intrinsieke motivatie van bestuurders en door kansen en risico’s voor de portefeuille. ESG risicomanagement zal naar verwachting steeds belangrijker worden. Momenteel maakt 30% van de ondervraagden gebruik van scenario-analyses en stresstesten om ESG-risico’s in kaart te brengen. Tenminste 50% verwacht dit in de toekomst te gaan doen.

Kennisbronnen
Op het gebied van informatie over duurzaamheid zoeken pensioenfondsen achtereenvolgens naar één of meerdere ESG-thema’s op bijvoorbeeld het gebied van klimaatverandering, mensenrechten of biodiversiteit, de impact van de SDG’s en de ESG-risico’s. De belangrijkste bronnen van kennis over duurzaam beleggen die door de pensioenfondsen worden geraadpleegd, zijn de eigen vermogensbeheerders, de fiduciair adviseur en externe adviseurs. 19% van de respondenten ziet DNB als belangrijke kennisbron op het gebied van verantwoord beleggen. Bij de meeste pensioenfondsen worden duurzaamheidsrapportages verzorgt door de Asset Manager of Fiduciair Manager.

Verantwoording
85% van de ondervraagden legt tenminste jaarlijks enige vorm van verantwoording af aan deelnemers over de keuzes op het vlak van duurzame beleggingen.

 

Bekijk infographic

CACEIS
CACEIS is een asset servicing bank die volledig eigendom is van CACEIS S.A., die op haar beurt eigendom is van Crédit Agricole en Santander. CACEIS Bank legt zich toe op het verlenen van diensten aan vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken, beleggingsfondsen zoals bijv. private equity en vastgoedfondsen, brokers en zakelijke klanten.

Met kantoren door heel Europa (inclusief, maar niet beperkt tot, branches in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland), Noord- en Zuid-Amerika en Azië, biedt CACEIS Bank een breed aanbod aan diensten, waaronder executie, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fondsadministratie, ondersteuning bij fondsdistributie, middle office outsourcing en issuer services.

Met € 3,9 biljoen activa in custody, € 2,1 biljoen activa in administratie en € 1,4 biljoen activa in depositary is CACEIS Bank een Europese marktleider op het gebied van asset servicing wereldwijd één van de grootste spelers (cijfers per 31 december 2019). Meer informatie over CACEIS Bank is beschikbaar via www.caceis.com.

Michiel Gosens

Persvragen

Michiel Gosens

Senior Communications Manager
+316 479 63 644