1. Home /
  2. Legal

Legal

Op deze pagina vindt u onze disclaimer, privacy statement, cookie-beleid, copyright statement, algemene bankvoorwaarden, corporate actions disclaimer, advies over beveiligd inloggen, orderuitvoeringsbeleid, beleid inzake belangenconflicten en provisieregelingen.

Lees meer over . . .

Algemene Bankvoorwaarden

De Algemene Bankvoorwaarden zijn van toepassing op alle banken in Nederland, waaronder KAS BANK. De Algemene Bankvoorwaarden van KAS BANK N.V. zijn uitsluitend van toepassing op onze dienstverlening indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Per 1 maart 2017 zijn de Algemene Bankvoorwaarden gewijzigd.

Disclaimer en copyright

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK N.V. een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft.

Privacy Statement

KAS BANK N.V. (hierna: KAS BANK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement beschrijft onder meer de verwerkingsdoeleinden, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Disclaimer Corporate Actions

KAS BANK does not accept any liability for losses as a consequence of the use of, the trust in the information on this website or acting or refraining as a result the information on this website.

Tripartiete Prospectus Effectenkrediet (oktober 2017)

Hier vindt u informatie over onze voorwaarden voor het verstrekken van een Effectenkrediet in de vorm van een doorlopend krediet.

Artikel 38 CSDR verklaring - soorten effectenrekeningen

KAS BANK N.V. (hierna: "KAS BANK") kan voor haar klanten in Nederland een of meer effectenrekeningen aanhouden. Op deze rekeningen kunnen de klanten zien welke effecten KAS BANK voor hen administreert. Deze effecten kunnen door KAS BANK in bewaring worden gegeven aan centrale effectenbewaarinstellingen (hierna: "CSDs"). KAS BANK is deelnemer bij meerdere CSDs. KAS BANK heeft rekeningen geopend bij deze CSDs die de effectenposities weerspiegelen die de klanten van KAS BANK bij KAS BANK aanhouden.