1. Home /
  2. Trending Topics /
  3. ESG Factoren

ESG Factoren

Beleggen is meer dan financieel rendement. Het heeft ook impact op maatschappij en milieu. Meer professionele beleggers maken daarom ook bewuste keuzes voor een duurzaam beleggingsbeleid, bij het bepalen van de beleggingsallocatie. Houdt u al rekening met Environment, Social & Governance, de ESG-factoren?

Deel op  

In welke sector bent u geïnteresseerd?

Lees meer over duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

ESG thema's dragen bij aan financieel rendement

ESG thema's dragen bij aan financieel rendement

Uit een studie van de Harvard Business School blijkt dat bedrijven die materiële ESG-thema’s herkennen en daar adequaat naar handelen, een beter financieel rendement behalen. Toch ervaren nog veel beleggers obstakels om een verantwoord beleggingsbeleid op te stellen en uit te voeren. De resultaten uit onze ESG-enquête, in samenwerking met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), bevestigen dit. Het doel van deze enquête was om de praktische invulling van een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid onder Nederlandse beleggers te onderzoeken en in kaart te brengen. Het blijkt dat 83% van de deelnemers beleid op het gebied van verantwoord beleggen gedocumenteerd heeft. Daarnaast gelooft 93% van de ondervraagden dat verantwoord beleggen de komende jaren belangrijker wordt.

Heeft u ook al een beleggingsbeleid opgesteld en wilt u opvolging geven aan de implementatie daarvan? Wij kunnen u helpen. Bijvoorbeeld bij het uitoefenen van uw stemrecht, het participeren in Class Actions, of het screenen van uw investeringen (inclusief investeringen in investeringsfondsen).

Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij u van dienst kunnen zijn om uw ESG-beleid niet af te laten zwakken tot eerdergenoemde globale richtlijnen, maar het juist te implementeren en laten monitoren als harde beleggingsregels.

ESG-screening

Het bepalen van beleid, samen met het vaststellen en beheersen van langetermijnrisico’s vraagt om een screening van de portefeuille op ESG-gebied. De screening toetst of uw beleggingen voldoen aan de UN Global Compact-richtlijnen, of aan de door uw pensioenfonds zelf geformuleerde richtlijnen. Deze screening kan uitgevoerd worden op beleggingen die uw fonds discretionair aanhoudt. Ook het screenen van beleggingen die in fondsstructuren zitten, is een optie. Dit laatste gebeurt op basis van ‘look through’-informatie. De ‘look through’-informatie geeft een gedetailleerd inzicht in de individuele beleggingen van de fondsen. Aan de hand van de portefeuillescreening kan worden vastgesteld hoe de portefeuille op ESG-terrein scoort. De screening kan op verschillende niveaus gebeuren: naar individuele beleggingen, naar managers, naar asset classes of op het totale portefeuilleniveau. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende beleidsterreinen (bijvoorbeeld milieu, tabak, controversiële wapens, enz.).

De resultaten van de portefeuillescreening ondersteunen u bij het bepalen van uw beleid en dienen als nulmeting voor het volgen van de resultaten van het door u gevoerde ESG-beleid. Het is daarbij essentieel voor de effectiviteit van uw beleid dat u de screeninginformatie ook gebruikt in de communicatie met de fiduciair beheerder en, in het verlengde daarvan, de vermogensbeheerders. Pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om de ESG-screening zelf te doen, maar kunnen hiervoor ook onafhankelijke partijen, of de bewaarder inschakelen.

Jeannet Bijker

Meer informatie?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938