1. Home /
  2. Trending Topics /
  3. Kostentransparantie

Kostentransparantie

Inzicht in de beleggingskosten is essentieel voor de governance van professionele beleggers. Beter inzicht draagt bij aan een transparant beleggingsproces en weloverwogen beleggingskeuzes. Dat is uiteindelijk ook in het belang van deelnemers in pensioenregelingen of eindbeleggers.

Deel op  

In welke sector bent u geïnteresseerd?

Lees het laatste nieuws en achtergrondartikelen over het belang van Kostentransparantie

Pensioenfondsen, bijvoorbeeld, die goed inzicht in hun kosten hebben, en dat met de benchmark kunnen vergelijken, behalen positieve resultaten op hun uitvoerings- en beheerkosten. In navolging van Nederland, gaat Engeland binnenkort ook over op verplichte kostentransparantie. Zie voor meer informatie over wat de gemiddelde kostenbesparingen bij pensioenfondsen is, de resultaten van ons onderzoek.

Kostentransparantie leidt tot beter inzicht

Voor meer inzicht kunt u de mate van kostenefficiency van uw fonds spiegelen met die van een universum dat een vergelijkbare assetallocatie heeft als uw fonds. Als onafhankelijk aanbieder van administratie- en rapportagediensten, zonder ‘conflicts of interest’, zijn wij als geen ander in staat om u te voorzien van kostentransparantierapportages, waarmee wij een bedrage leveren aan een betere governance van uw fonds.

Goede communicatie aan de pensioenfondsdeelnemers over de hoogte van de kosten is hierbij ook essentieel. Niet alleen vanuit wetgeving (IORP II beoogt betere communicatie door pensioenfondsen aan hun deelnemers), maar ook om de intrinsieke motivatie te hebben om de hoogte en samenstelling van de kosten te verbeteren. Helaas blijft goede communicatie door pensioenfondsen over de hoogte van hun uitvoeringskosten nog vaak achterwege en zijn zij wel benieuwd naar het verkrijgen van meer transparantie in de kosten, maar blijven zij niet op eenzelfde wijze transparant naar hun deelnemers.

Pol de Jaeger

Meer informatie?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293