EMIR

De verordening European Market Infrastructure Regulation (EMIR) verplicht marktpartijen in Europa om hun gestandaardiseerde derivatencontracten af te wikkelen via centrale tegenpartijen (Central Counterparty, CCP). Dit betekent dat er altijd voldoende cash beschikbaar moet zijn voor de margin call, een verzoek voor een extra storting om uitstaande posities af te dekken. Liquiditeit wordt daarmee een nieuwe asset class in het strategisch beleid van financiële instellingen. De derivatenhandel is door de invoering van EMIR wezenlijk veranderd.

Deel op  

In welke sector bent u geïnteresseerd?

Lees het laatste nieuws en achtergrondartikelen over EMIR

Wat is EMIR?

In 2012 is de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) ingevoerd. De richtlijn kent een aantal vereisten voor zowel Over-The-Counter (OTC) als Exchange Traded Derivatives, (beursgenoteerde) derivatentransacties.

EMIR heeft rechtstreekse werking voor de EU-lidstaten. Dat betekent dat de regelgeving niet in nationale wetgeving hoeft te worden omgezet. Zodoende is de ESMA de bevoegde autoriteit om de interpretaties en uitleg over EMIR te duiden en te communiceren. De ESMA is ook verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor de ‘technische reguleringsnormen’ (de regulatory technical standards, RTS) en implementing technical standards (ITS).

EMIR bepaalt dat tegenpartijen en CCP’s gegevens over elk derivatencontract dat zij sluiten aan een geregistreerd transactieregister (TR) moeten doorgeven. Ook wijzigingen in een contract of beëindiging ervan moeten worden gerapporteerd.

Verplichtingen onder EMIR

Onder de EMIR-richtlijn zijn drie belangrijke verplichtingen waaraan moet worden voldaan:

  1. Centrale clearing van OTC-derivatentransacties
  2. Risicobeperkingsmaatregelen in OTC-contracten
  3. Transactierapportage aan een trade repository

Wat is het doel van EMIR?

Het doel van EMIR is om de risico’s rondom derivaten verder in te perken en te beheersen. De EU wilde met EMIR de transparantie in de OTC-markten verhogen, door middel van afwikkeling via centrale tegenpartijen en rapportage aan trade repositories. Daarnaast werd EMIR ingevoerd om kredietrisico’s te mitigeren en operationele risico’s te verkleinen.
Gedegen onderpandbeheer is daarbij van groot belang. De risico’s van de OTC-markt zijn vaak onoverzichtelijk. Waar moet u bijvoorbeeld op letten bij collateral management? Meer informatie daarover vindt u hier.

Voor derivaten clearing cliënten bieden wij EMIR Exchange Traded Derivatives (ETD) Services, waarbij wij voor u de rapportage van de ETD's naar de Trade Repository (TR) verzorgen. De TR is een entiteit die centraal de rapportage van derivaten verzamelt en bewaart in een transactieregister.

Rollen veranderen

Bij clearingshandelingen is het de custodian die steeds vaker komt helpen als het helemaal fout dreigt te gaan. De custodian ontwikkelt zich steeds meer tot een ‘trusted partner’ voor degene die gaat clearen. Dat komt tevens terug in zogenaamde ‘quad modellen’, waarbij een pensioenfonds, een clearingmember, de CCP (centrale tegenpartij) en de custodian gezamenlijk de initial margin veiligstellen voor het pensioenfonds. Van die vier partijen wordt de custodian het meest vertrouwd.
Het genereren van liquiditeit via een custodian wordt daarmee een interessante optie. Een custodian heeft namelijk exact inzicht in de bewaarplaatsen en de beschikbaarheid van stukken in de obligatieportefeuille van de klant. Daardoor kan hij de stukken snel overboeken en daarmee beschikbaar maken als het juiste onderpand op de juiste plaats. Daarmee vervult hij een belangrijke, zo niet essentiële, rol in het collateral managementproces en beheersing van het liquiditeitsrisico. Met name institutionele beleggers kunnen daar hun voordeel mee doen.

Bart Osinga

Meer weten over EMIR?

Bart Osinga

Balance Sheet Manager
+31 (0)20 557 2841