1. Home /
  2. Trending Topics /
  3. MiFID II

MiFID II

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) richt zich op het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het beschermen van beleggers.

Deze Europese richtlijn trad op 3 januari 2018 in werking en heeft een ingrijpende impact op beleggingsondernemingen. De financiële sector moest de zeilen flink bijzetten om op tijd klaar te zijn voor de richtlijn. MiFID II zorgde er namelijk voor dat de informatiestromen aanzienlijk toenamen. Veel financiële instellingen worstelen met de nieuwe rapportageplicht; transaction reporting. Dit gebeurde onder MiFID I ook al, maar de opzet en bandbreedte van de rapportages is onder MiFID II flink uitgebreid.

Deel op  

In welke sector bent u geïnteresseerd?

Lees het laatste nieuws en achtergrondartikelen over MiFID II

Wat is MiFID II?

De Europese richtlijn MiFID II beoogt verdere integratie van de Europese markten voor financiële diensten en een betere bescherming voor de belegger. Waar de oorspronkelijke richtlijn, MiFID I, voor meer transparantie en harmonisatie van de aandelenmarkten zorgde, vallen vastrentende waarden en over-the-counter (OTC)-derivaten ook onder het toepassingsgebied van MiFID II. MiFID II is tevens een uitbreiding op deze vlakken naar de regulering van handelsplatformen, met als doel om de handel op de beurs te bevorderen.

De bescherming van de beleggers neemt toe door aangescherpte en nieuwe regelgeving. Zo moeten beleggingsondernemingen meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst en over de onafhankelijkheid van hun advies.

Wat is het doel van MiFID II?

MiFID II moet ervoor zorgen dat de financiële markten beter functioneren door ze efficiënter, stabieler en transparanter te maken. Door aan de ene kant één interne markt te creëren voor beleggingsdiensten en -activiteiten en aan de andere kant een betere bescherming voor beleggers te bieden, heeft MiFID tot doel om de concurrentie in de financiële markt te verbeteren.

Met de invoering van MIFID II moet ieder investeringsproduct worden getoetst, goedgekeurd en toegeschreven aan een bepaalde markt, alvorens het in de markt wordt uitgerold. De producten en distributiekanalen moeten vervolgens continu herijkt worden zodat duidelijk is dat zij geschikt blijven voor de specifieke markt en ook daadwerkelijk in die markt gedistribueerd worden.

Heeft MiFID ook de gewenste verandering gebracht en welke effecten had het op de financiële sector? Onze Treasury-specialisten vertellen er meer over.

Bescherming van beleggers staat in MiFID II centraal. Eén van de vereisten onder de regelgeving is dat financiële instellingen hun dienstverlening uitvoerig documenteren en deze informatie aan hun klanten ter beschikking stellen. Maar wat betekent dat voor fondsenaanbieders, vermogensbeheerders en adviseurs?

De informatiestromen zijn onder MiFID II behoorlijk toegenomen, waardoor veel financiële instellingen worstelen met hun transaction reporting. Alle transacties in financiële instrumenten moeten namelijk gerapporteerd worden aan de betreffende National Competent Authority, in Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij bieden onze cliënten MiFID II-compliant transaction reporting. Daarbij rapporteren wij voor u de MiFID II-gerelateerde transacties. Deze rapportage wordt op dagbasis naar de Transaction Reporting Tool van de Approved Reporting Mechanism (ARM) verzonden.

Judith Nieuwhof

Meer informatie over MiFID II?

Judith Nieuwhof

Client Manager
+31 (0)20 557 2840